اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۵:۱۳:۰۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۷:۲۸
اذان ظهر
۱۳:۲۹:۱۱
غروب آفتاب
۲۰:۱۰:۲۰
اذان مغرب
۲۰:۲۸:۳۹