اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۶:۰۸:۴۴
طلوع افتاب
۰۷:۳۹:۳۶
اذان ظهر
۱۲:۴۲:۲۶
غروب آفتاب
۱۷:۴۴:۲۵
اذان مغرب
۱۸:۰۳:۲۱