اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۵:۴۸:۳۷
طلوع افتاب
۰۷:۱۶:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۲۳:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۸:۵۷
اذان مغرب
۱۹:۴۶:۲۶