اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۶:۰۷:۱۷
طلوع افتاب
۰۷:۳۷:۴۱
اذان ظهر
۱۲:۴۳:۰۷
غروب آفتاب
۱۷:۴۷:۴۳
اذان مغرب
۱۸:۰۶:۳۱