اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۵:۴۵:۴۳
طلوع افتاب
۰۷:۱۳:۵۵
اذان ظهر
۱۳:۲۴:۳۹
غروب آفتاب
۱۹:۳۳:۳۵
اذان مغرب
۱۹:۵۱:۰۶