اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: ارومیه
اذان صبح
۰۵:۱۵:۰۶
طلوع افتاب
۰۶:۴۲:۲۲
اذان ظهر
۱۲:۱۵:۱۷
غروب آفتاب
۱۷:۴۶:۲۸
اذان مغرب
۱۸:۰۴:۱۶