اولین آزمون از سری آزمون‌های تخصصی مدیریت یادگیری در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، مهندس اکبر حسن بکلو مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تشریح نقش آموزش در زندگی فردی و اجتماعی گفت: با توجه به تغييرات پرشتاب در جهان معاصر، توجه جدي به منابع انساني ضرورتي اجتناب ناپذير است.
وی افزود: توجه به رويکردهاي نوين در امر آموزش نيروي انساني بسيار جدي است زيرا سرمايه گذاري در امر آموزش، افزايش بهره وري نيروي انساني را به دنبال دارد آموزش مهارت و دانش هاي مورد نياز کارکنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت در بهبود بهره وري نيروي انساني بسيار موثر خواهد بود کارکنان در مسير شغلي خود به انواع آموزش ها نيازمند هستند تا توانمندي هاي خود را توسعه داده و بهره وري سازماني را ارتقا بخشند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، این آزمون که در محل مرکز آموزش جوار کارگاهی برگزار شد اولین آزمون از سری آزمون‌های تخصصی شرکت توزیع نیروی برق در سال ۹۹ بود.
لازم به ذکر است دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت در نظر دارد در جهت افزایش سطح دانش و تخصص کارکنان، آزمون‌های تخصصی در سایر حوزه‌های کاری برگزار کند.