اطلاعیه عدم ارائه خدمات حضوری آموزشی در دانشگاه ارومیه تا پایان فرودین 1399

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، با توجه به ادامه اجرای قانون فاصله گذاری اجتماعی، تا آخر فرویدن ماه 1399 ، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه از ارائه هرگونه خدمات حضوری آموزشی معذور می باشد./معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه