سرپرست جدید اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان غربی منصوب شد

به گزارش تابناک آذربایجان غربی؛ با حکم محمدرضا حسین زاده مدیرعامل کشوری بانک ، محمد پاشاپور به عنوان سرپرست جدید اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان غربی منصوب شد.