فاز دوم بیمارستان فاطمیه میاندوآب افتتاح شد

 

فاز دوم بیمارستان فاطمه میاندوآب با حضور وزیر بهداشت و معاون اول رئیس جمهور امروز افتتاح شد.

با افتتاح فاز دوم این بیمارستان ۱۱۰ تخت به تختهای بیمارستان اضافه شد.

میزان اعتبار هزینه شده برای افتتاح این فاز ۴۵۰ میلیارد ریال است.