674 واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری در سطح آذربایجان‌غربی غیر فعال هستند

به گزارش تابناک آذربایجان غربی منصور جلایر ، ضمن تشریح آمار پنج ماهه اول امسال اداره کل استاندارد استان با اشاره به اینکه 674 واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری در سطح استان غیر فعال هستند، اظهار کرد: 607 واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری به صورت فعال بوده و 37 واحد تولیدی نیز تحت پوشش استاندارد تشویقی هستند.

وی با اعلام اینکه 405 فرآورده تولیدی مشمول استاندارد اجباری فاقد پروانه استاندارد هستند، تصریح کرد: یک هزار و  ۹ فرآورده مشمول استاندارد اجباری دارای پروانه استاندارد بوده که این آمار نسبت به سال گذشته رشد بسیاری داشته است.

مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی، نظارت اداره کل استاندارد بر واحدهای تولیدی سطح استان را مستمر و دقیق دانسته، عنوان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون پروانه کاربرد علامت استاندارد 22 فرآورده واحد تولیدی مشمول استاندارد اجباری تعلیق و پروانه کاربرد علامت استاندارد 100 مورد فرآورده تولیدی دیگر نیز ابطال شده است.

وی افزود: تعداد کل پروانه های معتبر کاربرد علامت استاندارد استان در این مقطع یک هزار و ۹ مورد اجباری و 101 مورد  تشویقی است.

جلایر با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 35 مجوز کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده های مشمول استاندارد اجباری صادر شده است، گفت:  تعداد واحدهایی که حداقل یک پروانه کاربرد علامت استاندارد دارند  805 مورد است.