مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:
ساعات کار ادارات آذربایجان غربی از روز شنبه اول تیر ماه تغییر می کند

به گزارش تابناک آذربایجان غربی : اکبر حسن بگلو گفت: به پیشنهاد شرکت توزیع نیروی برق استان به منظور صرفه جویی در مصرف برق در شرایط کنونی با توجه به افزایش دما و مصرف برق، به استناد تصویب نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت ۵۵۴۲۰ ه مورخ ۹۷.۳.۱۹ هیات محترم وزیران و در راستای طرح ملی کاهش پیک بار مصرف در سال 1398، ساعات کاری کلیه دستگاه های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مهدکودک ها در سطح تمامی شهرستان‌ها از روز شنبه اول تیر ماه لغایت 15مرداد ماه از ساعت 6:30 لغایت 13:30 تعیین و از طریق استانداری آذربایجان غربی ابلاغ شد.