گزیده خبر/جای خالی طنز در سفره افطار تلویزیون/توسعه دهندگان اپلیکیشن از اپل شکایت کردند/شرایط جوی آرام کشور تا پایان هفته