برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها اولویت شورای حفاظت از بیت‌المال آذربایجان‌غربی
 

به گزارش تابناک آذربایجان غربی، علی‌اکبر گروسی امروز در جلسه شورای حفاظت از بیت‌المال که در محل دادگستری آذربایجان‌غربی برگزار شد اظهار کرد: ساخت‌ و‌ سازهای غیرمجاز موضوعی است که باید مورد توجه همه مسوولان مربوطه باشد و باید تدابیر اتخاذ شده جنبه عملیاتی داشته باشند و صرفاً با نامه‌نگاری نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت.

وی افزود: در این میان، بار اصلی بر دوش ادارات‌کل جهاد کشاورزی و منابع‌طبیعی است و باید براساس مقررات قانونی با هرگونه تخلفات ممکن و موجود مقابله شود و همچنین احکام صادره از مراجع قضائی باید بدون هیچ قید و شرط اجرا شوند.

رییس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: تأمین امکانات لازم جهت انجام اقدامات عملی جزو اولویت‌ها است و باید هرچه سریعتر کمبودهای موجود رفع شود و چنانچه مانعی نیز وجود داشته باشد لازم است همه نهادها دست در دست یکدیگر نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل شورای حفاظت از بیت‌المال اظهار داشت: فلسفه اصلی تشکیل شورای حفاظت از حقوق بیت المال، هماهنگی بین دستگاه‌های متولی این موضوع است نه این‌که مسئولیت یک اداره به اداره دیگر واگذار و یا تحمیل شود.

گروسی یادآور شد: اولویت شورای حفاظت از بیت‌المال، شناسایی و برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها است که با تخریب و تصرف اراضی‌ملی، اموال هنگفتی را به چنگ آورده‌اند و قطعاً برخورد با این‌گونه مظاهر فساد موجب خوشحالی و رضایتمندی مردم خواهد بود.