نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه تهیه می‌شود
 نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه تهیه می‌شود

به گزارش تابناک آذربایجان غربی علی اصغرزاده اظهار کرد: در حال حاضر طرح کاداستر اراضی کشاورزی در سطح 245 هزار هکتار از اراضی کشاورزی واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: تهیه و اجرای نقشه کاداستر اراضی منجر به یکپارچه‌سازی، سرمایه‌گذاری مفید، ایجاد بانک اطلاعات کشاورزی و اراضی باغی شامل میزان سطح، موقعیت، پراکندگی، نوع مالکیت و منابع آب اراضی و کمک به کنترل و کاهش مصرف آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه می‌شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مطالعه و اجرای سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای، مطالعه و اجرای انتقال آب با لوله ، مطالعه و اجرای احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی از مهم ‌ترین اقدامات در دست اجرای سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و رها سازی آب مازاد بر مصرف به دریاچه ارومیه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه این جلسه مشاورین اجرای طرح، گزارشی از روند اجرای طرح و آخرین وضعیت پیشرفت پروژه را برای حاضرین در جلسه تشریح کردند.